Ledande juridiska tjänster med framtidens teknologi.

Legalmind Nordic AB erbjuder ett brett spektrum av produkter som är utformade för att underlätta samt effektivisera juristers arbete. Vårt bolag kombinerar lång erfarenhet med innovativa tekniklösningar för att vara ledande inom branschen. Vi förstår att gränssnittet mellan juridik och teknik utvecklas snabbt, och vi är engagerade i att vara en del av denna framåtriktade resa. Våra produkter är utformade för att hjälpa jurister att effektivisera sin arbetsprocess och uppnå bästa möjliga resultat.

Om LegalMind Nordic AB


LegalMind Nordic AB är ett nybildat bolag som rymmer både
mycket erfarenhet och nyskapande.
Gränssnittet mellan juridik och teknik förflyttar sig snabbt nu.

Vi vill inte bara vara med på den resan- vi vill leda den!

Ta ditt företag till nästa nivå

Vårt arbete tillsammans kommer att omvärdera gamla
beprövade vägar inom juridiken. På samma sätt som när datorn
kom in på kontoren så kommer våra lösningar att förändra
arbetssättet för alltid.


Vision


Vi kommer att ta fram lösningar till olika plattformar för att anpassa varje applikation för att passa varje målgrupp.formar inom juridik och teknik.

Vårt arbete


Vi investerar och utvecklar lösningar till
olika plattformar inom juridik och teknik. Vi har pågående AI-lösningar inom
Legal Tech i gränssnittet juridik/teknik. Varje applikation är utvecklad för att
passa varje målgrupp. Vårt arbete omvärderar gamla beprövade vägar
inom juridiken. På samma sätt som när datorn kom in på kontoren så
kommer våra lösningar att förändra arbetssättet för alltid.


Finansering


För detta arbete tar vi nu in externa parter för finansiering. Vårt
mål är att skaffa initial likviditet för att maximera utfallet av vårt
arbete under så kort tid som möjligt.
Vill du vara med på resan?

Kontakta oss!


unsplash